Regelverk som rör ordningsvakter

Skriftlig fråga 2012/13:531 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 20 maj

Fråga

2012/13:531 Regelverk som rör ordningsvakter

av Lars Eriksson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I Västerås går cityhandeln alltmer från gallerior med inomhustorg till butiker med entréer ut mot gatan. Det är inte ovanligt att butiker får förändrade förhållanden när det sker ombyggnader i den fastighet där de har sin verksamhet. Från den stund när man etablerade sin verksamhet kan man ha haft sin verksamhet i en butik som gränsar till ett inomhustorg. Efter en förändring av fastigheten kan butiken få entré ut mot gatan. Som följd får inte längre butiker ha ordningsvakter patrullerande.

Flera butiksanställda har bland annat vittnat om att de känner obehag när en påverkad person eller stöldligor kommer in i butiken. Eftersom det är butiker som inte längre ligger i någon galleria patrullerar inte längre ordningsvakter där utan i stället väktare. Detta har kommit att utgöra ett problem för de butiksanställda eftersom väktare i praktiken endast har samma befogenheter att ingripa som en civilperson. Det är skillnad i befogenhet mellan ordningsvakter och väktare.

 Min fråga till justitieminister Beatrice Ask lyder:

Avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som framkommit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Besvarad: 2013-05-29 Svar anmält: 2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)