Regelverket för bidrag till fiberutbyggnadsprojekt

Skriftlig fråga 2021/22:1074 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Runt om i landet ser vi just nu olika operatörer som gör sitt yttersta för att säkerställa utbyggnad av fiber eller motsvarande för att skapa förutsättningar för uppkoppling i hela landet. Det är något som gynnar möjligheten till arbete hemifrån, och därmed en flexibel arbetsmarknad, liksom även den kommunala och regionala servicen där trygghetskameror med mera behövs i en ännu större utsträckning på platser som är svårtillgängliga i transporthänseende än inne i tätorterna. För allt detta behövs en säker uppkoppling.

I dagsläget skapas då områden av operatörerna där de ritar in hushåll och områden i sina tilltänkta projekt. Därefter söker de bidrag för att genomföra ansökt projekt. Och här kommer problemet. Nuvarande regelverk gör att om två operatörer har projekt som angränsar till varandra och söker för ett område där de inte bara tangerar varandra utan har något eller några hus som är inritande i båda projekten så faller det ena av projekten per automatik. Det är alltså inte så som rimligt vore att den som ger det bästa anbudet får just det eller de husen och att det andra projektet kan fortsätta med sin ansökan i övrigt förutom det dubblerade området. Detta system hindrar en snabb och effektiv utbyggnad och lamslår de områden som ”blir över” när det ena projektet drar fram och det andra avstannar i brist på stöd helt och hållet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att utbyggnadsprojekt inte tar död på varandra per automatik i ett ansökningsförfarande när de ligger i samma område och tangerar varandra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-10 Överlämnad: 2022-02-11 Anmäld: 2022-02-15 Svarsdatum: 2022-02-23 Sista svarsdatum: 2022-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga