Regelverket för korttidspermitteringar

Skriftlig fråga 2019/20:1501 av Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Stödet för korttidspermitteringar har varit ett viktigt verktyg för att mildra uppsägningar och värna företag i den djupa kris som nu drabbar svensk arbetsmarknad.

Regelverket för stödet kräver dock att företagen ska ”ha uttömt tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft”, vilket kan ske genom ”uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal”.

Den ansvariga myndigheten Tillväxtverket kräver alltså besked från över 50 000 företag om huruvida de mitt i krisen har sparkat tillräckligt många medarbetare för att få del av stödet.

Vid riksdagens frågestund den 28 maj lyfte jag upp att många människor hade haft kvar sina jobb om inte regeringens politik gjort skillnad på anställda och anställda och tvingat fram uppsägningar. Jag frågade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark varför regeringen inte ändrar regelverket. Ministern hänvisade då till ventilen för ”verksamhetskritisk personal” som finns i regelverket.

Men faktum är att den ventilen inte räcker. Dels är det otydligt, även enligt Tillväxtverket själva, vem som egentligen omfattas av begreppet verksamhetskritisk, dels har krisen ett så dramatiskt förlopp att företag hellre tar det säkra före det osäkra och säger upp tillfällig personal för att försäkra sig om att kunna få stödet i stället för att vänta veckor eller kanske månader på att få ta del av det.

Detta bidrar starkt till att det är människor med tillfälliga anställningar som drabbas hårt just nu. Jag ställer mig därför frågande till att ett statligt regelverk i den värsta ekonomiska krisen i modern tid aktivt driver ut människor med svagare ställning på arbetsmarknaden i arbetslöshet. Jag anser att regeringen måste ta sitt ansvar och stoppa den här utvecklingen. En stor del av skadan är redan skedd, men man måste snabbt föreslå en förändring av regelverket.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Kommer ministern och regeringen att ta initiativ till en ändring i regelverket för korttidspermitteringar för att undvika onödiga uppsägningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-03 Överlämnad: 2020-06-04 Anmäld: 2020-06-05 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga