Regeringens agerande med anledning av Kinas militära hot mot Taiwan

Skriftlig fråga 2021/22:105 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sverige ska ha höga ambitioner i utrikespolitiken. Det är särskilt viktigt när det gäller främjandet av de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Därför är det mycket positivt att regeringen har uttryckt att Sveriges arbete för att ”försvara och främja demokratin” ska intensifieras, vilket bland annat gjordes i utrikesdeklarationen i februari 2020.

Under de första dagarna i oktober har Kina, genom upprepade kränkningar med militärflyg, trappat upp hotet mot Taiwan. Taiwan fungerar som en fullvärdig demokrati med fria val och alla de friheter vi förknippar med demokratin. Sverige bör, inte minst i ljuset av ovan nämnda citat, betrakta hoten från den kommunistiska diktaturen Kina som oacceptabla och markera kraftfullt. Detta får gärna ske koordinerat med likasinnade länder, såväl inom som utanför EU.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur agerar Sverige med anledning av Kinas upptrappade militära hot mot Taiwan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-11 Överlämnad: 2021-10-11 Anmäld: 2021-10-12 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga