Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv

Skriftlig fråga 2016/17:1904 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I augusti 2017 ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht rörande hur han, som regeringens sändebud, agerat gällande regeringens hantering av nedläggningen av Findus i Bjuv och det möte med Nomad Foods som regeringen tog initiativ till. Statsrådets svar rörande regeringens agerande var dock väldigt intetsägande och höljt i dunkel: ”Jag konstaterar att staten har en viktig roll att spela vid större varsel eller omställning i näringslivet.”

Detta rimmar illa med hur högljutt regeringens företrädare agerade innan försäljningen och nedläggningen av Findus i Bjuv var ett faktum. Vid en demonstration i Bjuv vårvintern 2016 meddelande bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som en av de inbjudna talarna: ”Jag säger till ägarna att de ska behålla verksamheten i Bjuv.” LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fyllde vid samma demonstration i med: ”Inte en ärta ska flytta till Tyskland”.

Det är rimligt att få veta hur regeringen och dess företrädare agerade för att underlätta för att Findus och dess produktion skulle ha möjlighet att stanna kvar i Bjuv. Om regeringens förtroende inte ska minska än mer måste man nu klargöra hur man faktiskt agerade rörande Findus.

Därför vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka steg och initiativ tog ministern, som ansvarig minister för regeringens näringspolitik, för att möjliggöra att Findus och företagets verksamhet skulle kunna stanna kvar i Bjuv?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Sista svarsdatum: 2017-09-20 Svarsdatum: 2017-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga