Regeringens äldresatsning

Skriftlig fråga 2019/20:1427 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under ett stort antal år har äldreomsorgen haft stora problem med att rekrytera personal med adekvat utbildning, tillräcklig kompetens eller någon högre utbildning alls. Att detta varit ett enormt problem har varit tydligt inom äldreomsorgen på kommunnivån. Regeringen verkade däremot inte se detta komma, och ledande myndighetspersoner har uttalat en förvåning över att äldre inte har fått den vård och omsorg de behövt. Det är uppenbart att regeringen inte haft tillräcklig kunskap om bristen på utbildad personal och de problem detta medför inom äldreomsorgen. I samband med krisen blev dock bristen på kompetens så uppenbar att Socialstyrelsen till och med nödgats ta fram ett utbildningsmaterial om basal hygien och försöka lära delar av äldreomsorgspersonalen att exempelvis tvätta händerna på rätt sätt.

För att få fler behöriga inom äldreomsorgen föreslår regeringen i sin nya äldresatsning en utökning med 10 000 utbildningsplatser. Socialministern har dock kommunicerat att detta egentligen inte täcker behovet utan är vad regeringen för tillfället mäktar med att införa.

Med anledning av det anförda vill jag därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur många utbildningsplatser behövs för att tillgodose det egentliga behovet av behörig och kompetent äldreomsorgspersonal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-26 Överlämnad: 2020-05-27 Anmäld: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-03 Sista svarsdatum: 2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga