Regeringens arbete med utfasning av kreosot

Skriftlig fråga 2012/13:752 av Löfstrand, Johan (S)

Löfstrand, Johan (S)

den 11 september

Fråga

2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot

av Johan Löfstrand (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

En diskussion har blossat upp i Östergötland och Småland kring Svenska kraftnäts bygge av Sydvästlänken. Det handlar om användandet av tonvis med kreosotbehandlade träsliprar som ska användas som fundament. Bolaget lutar sig mot att det inte finns något generellt förbud mot att använda kreosot i Sverige och att EU-kommissionen sagt att ämnet får användas till och med den 1 maj 2018. Kemikalieinspektionen har klassificerat kreosot som cancerframkallande. Jag har också förstått att kreosot tillhör de miljögifter som är mest prioriterade när man fattar beslut kring sanering av mark. Men myndigheten accepterar en begränsad användning av ämnet, bland annat i just kraftledningsstolpar. Dock har ett antal kommuner gått emot Svenska kraftnät, och så sent som förra veckan fick ett antal Smålandskommuner stöd i sin uppfattning av länsstyrelsen. Men frågan är ännu inte helt avgjord. Kommunerna hävdar att de nedgrävda fundamenten inte kan räknas som en del av stolpen och att detta skapar stor miljöpåverkan. Enligt förordningen 850/2004, som gäller parallellt med Reach, är staterna i EU överens om att förbjuda utsläpp och spridning av bland annat just kreosot men att man medgivit att medlet får användas i järnvägssyll, ledningsstolpar (rundvirke) i linjebyggnad och i viss hamnbyggnad till och med år 2018 – med villkoret att mindre giftigt material ska användas när det går. Det finns i dag områden som är mycket förorenade med kreosot och som måste saneras. Är det inte olyckligt att vi nu fortsätter att skapa nya förorenade platser? Ett miljövänligt alternativ kan vara sliper av lärk.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern hur hon ser på frågan kring användning av kreosot och hur statliga bolag bör agera för att skapa innovationer på miljöområdet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-11 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-18 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-18)