Regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2019/20:461 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Trots att det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner fortsätter bostadsbyggandet att sjunka.

Enligt SCB:s preliminära uppgifter påbörjades byggandet av 35 200 lägenheter under de tre första kvartalen 2019. Det innebär en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2018, då 39 200 lägenheter började byggas. Enligt Boverkets analytiker är det kraftiga fallet i bostadsbyggandet nu brutet, men det byggs fortfarande för få bostäder jämfört med behovet.

Boverket beräknar att det totalt sett behövs 640 000 nya bostäder under tioårsperioden 2018–2027 för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare. Det innebär 64 000 nya bostäder per år fram till 2027. Med nuvarande byggtakt kommer det att byggas betydligt färre bostäder per år.

Det faktum att bostadsbyggandet inte motsvarar behovet av nya bostäder kommer att förvärra bostadsbristen. För att vända utvecklingen och öka bostadsbyggandet till en nivå som motsvarar Boverkets beräkningar krävs kraftfulla åtgärder. Hittills har regeringen inte aviserat några sådana.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder, utöver de redan vidtagna, avser statsrådet att vidta för att öka bostadsbyggandet och bygga de bostäder som Boverket beräknar att vi behöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga