Regeringens beredning av förslag gällande företagsbeskattning

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alliansregeringen tillsatte Företagsskattekommittén, med uppdrag att komma med förslag till en ny utformning av företagsbeskattningen, så att företagande, investeringar och sysselsättning gynnas och den svenska bolagsskattebasen skyddas. Kommitténs slutbetänkande (SOU 2014:40) överlämnades den 12 juni 2014.

Regeringen meddelade i april 2015 att man inte ansåg att Företagsskattekommitténs förslag kunde genomföras i sin dåvarande form. Man avsåg i stället att vidareutveckla en modell som tar avstamp i ett av de två alternativa förslag som Företagsskattekommittén beskriver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser finansministern att återkomma till riksdagen med förslag gällande ny företagsbeskattning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga