Regeringens coronasamordnare

Skriftlig fråga 2019/20:1878 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Coronaviruset har slagit hårt mot näringslivet. För att skapa en tydligare dialog mellan regeringen och näringslivet utsågs därför en särskild samordnare den 13 mars i år.

Regeringens uppdrag var att samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet och att inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av samordnarens arbete gällande coronavirusets effekter på näringslivet?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-06-12 Överlämnad: 2020-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.