Regeringens coronastrategi

Skriftlig fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 29 juli återkopplade socialministern till min skriftliga fråga 2019/20:1790 där jag efter flera tidigare försök undrade i vilket eller vilka avseenden socialministern menar att den svenska coronastrategin har varit lyckad. Detta mot bakgrund av olika uttalanden från regeringsföreträdare, inte minst statsministern, men också eftersom regeringen fortsätter med den misslyckade och i omvärlden så hånade strategin. Som vanligt när det rör frågor till statsrådet Hallengren fanns där inget svar, vilket undertecknad naturligtvis beklagar, inte minst då frågan är mycket aktuell och önskvärd för många att få svar på.

Från dag ett av coronapandemin har regeringen varit oförmögen att

  1. omvärldsbevaka
  2. göra egna analyser
  3. tyda forskning
  4. sammanställa fakta och samband.

Sist men inte minst: Regeringen lär sig inte av sina misstag.

Regeringen fortsätter med precis samma strategi trots att man indirekt har orsakat tusentals onödiga dödfall, och sorgligt nog förlitar man sig på de som konsekvent har haft fel. Det är i sig fruktansvärt ovärdigt att vi har en handlingsförlamad regering som nära på blint följer sina myndigheter när alla nödvändig fakta ligger på bordet och varningarna tidigt duggade tätt. Kanske än märkligare är att vi har statsråd som själva inte tycks ta några egna initiativ. Med rätta är det då inte konstigt att undra varför man då väljer att sitta på en så viktig position.

Att ständigt hänvisa till sina myndigheter och likt en bandspelare påstå sig följa rådande kunskapsläge blir närmast att betrakta som löjeväckande när det uppenbarligen inte stämmer. Därtill blir det ett hån mot alla som direkt eller indirekt mist en närstående i sviterna av denna pandemi. Likväl är det milt uttryckt pinsamt att använda sig av argumentet att vi lyckats platta kurvan i sjukvården, när oerhört många nekats sjukvård och när de svenska dödssiffrorna är bland de värsta i världen, sett till per capita.

Med anledning av detta vill jag åter fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka omständighet ligger till grund för statsrådets ställningstagande att coronastragein är lyckad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-30 Överlämnad: 2020-07-31 Besvarad: 2020-08-14 Sista svarsdatum: 2020-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga