Regeringens hantering av CBD inom EU

Skriftlig fråga 2018/19:842 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I takt med att de svenska myndigheternas syn på CBD i kontrast till motsvarande myndigheter i andra länder successivt blivit alltmer restriktiv har oron ökat hos konsumenter som hjälpts av CBD. Detta blev än värre efter att Högsta domstolen i mål B 177-19 beslutade att CBD-olja, som fram till nyligen var godkänd att sälja och använda i Sverige, kunde klassas som narkotika till följd av att den innehöll en marginellt liten mängd THC.

Eftersom CBD-produkter, trots sin stora potential för en fördelaktig kost, inte har riskvärderats och godkänts av EU-kommissionen för att användas som livsmedel omfattas de i dag av läkemedelslagstiftningen. Detta vare sig en CBD-produkt innehåller THC, väldigt lite THC eller ingen THC alls, varför också myndigheten ansvarar för att ställa krav på godkännande innan CBD-produkter får säljas eller marknadsföras.

I svaret på en skriftlig fråga från undertecknad konstaterade statsrådet följande: "Kosttillskott och andra livsmedel som säljs eller marknadsförs med information eller påståenden som uttrycker att livsmedlet har hälsofördelar för konsumenten regleras i förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden. Närings- och hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av EU-kommissionen och finns publicerade i en EU-förordning eller ett EU-beslut. Alla ansökningar genomgår en noggrann vetenskaplig granskning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Såväl Livsmedelsverket som EU-kommissionen har tagit fram vägledningar till hur reglerna om närings- och hälsopåståenden ska tillämpas."

Det tycks vara lätt för svenska myndigheter att hårdtolka direktiv från EU, till skillnad från andra länder som tillåter försäljning av CBD. Av statsrådets tidigare svar att döma lär inte heller hon dela den oro som många känner.

Mot bakgrund av ovanstående önskas statsrådet Jennie Nilsson svara på följande fråga:

 

Kommer statsrådet att verka för att frågan rörande tillgången till CBD diskuteras inom EU eller på annat sätt minska oron bland dem som till följd av Högsta domstolens beslut inte längre kan köpa CBD-produkter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-09 Besvarad: 2019-07-23 Sista svarsdatum: 2019-07-23 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga