Regeringens information om Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1824 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Kunskap om Transportstyrelsens lagbrott och om säkerhetshaveriet har funnits i regeringskretsen sedan sent 2015. Tidigt under 2016 vet ett antal statssekreterare om det. Försvarsminister Peter Hultqvist bekräftar att han fick kännedom 9 mars 2016. Försvarsmakten vidtar åtgärder för att minimera risker och hot. Statsministern uppges få kunskap i januari 2017. Generaldirektören för Transportstyrelsen får gå i januari 2017 utan att det då riktigt motiveras varför. Säpos förundersökning avslutas.

Under hela denna period väljer man från regeringens sida att inte på något sätt eller i någon form informera svenska folket, riksdagen eller oppositionen. I början av juli 2017 börjar medierna rapportera. Därefter har ministrar svarat på ett antal skriftliga frågor från riksdagsledamöter, det har hållits sammanträden med ett antal riksdagsutskott, och statsministern har en gång bjudit in de övriga partiledarna till överläggningar.

Min fråga till statsminister Stefan Löfven är därför:

 

Varför informerade regeringen inte svenska folket, riksdagen och oppositionen om Transportstyrelsens lagbrott innan media började rapportera om händelserna i juli 2017 och vilken bedömning gjorde regeringen i fråga om när informationen annars skulle lämnas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-21 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-05 Sista svarsdatum: 2017-09-05
Svar på skriftlig fråga