Regeringens mineralstrategi

Skriftlig fråga 2013/14:778 av Per-Johan Emtell (MP)

Per-Johan Emtell (MP)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Den svenska regeringen har bestämt en mineralstrategi som innebär att Sverige ska vara Europas ledande gruvnation. Flera myndigheter har att förhålla sig till den strategin: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Bergsstaten, Mark- och Miljödomstolarna och Länstyrelserna.

Att döma av de ärenden som varit föremål för offentlig debatt den senaste tiden har samordningen och samsynen mellan myndigheterna hur mineralstrategin ska tolkas inte funnits.

Reglerna som styr Bergstatens agerande har i många stycken flera hundra år på nacken, medan miljölagstiftningen är förhållandevis ny.

Min fråga till näringsminister Annie Lööf är därför följande:

Gör ministern den bedömningen att miljölagstiftningen och dess tillämpning har den tyngd den förtjänar i sammanhanget?

Min fråga är bland annat föranledd av den oro som medborgarna i Gävle och Sandvikens kommuner känner inför den gruvetablering som är aktuell vid östra Storsjön i Gästrikland.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-09-01 Överlämnad: 2014-09-02 Besvarad: 2014-09-16 Sista svarsdatum: 2014-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.