regeringens planering inför arbetsåret 2000/01

Skriftlig fråga 1999/2000:1241 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 24 juli

Fråga 1999/2000:1241

av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om regeringens planering inför arbetsåret 2000/01

I Statistiska uppgifter för riksmötet 1999/2000 kan man utläsa att regeringens planering av avlämnande av propositioner under det riksdagsår som förflutit stämt dåligt med utfallet. 43 av de totalt 107 aviserade propositionerna har inkommit till riksdagen för sent i förhållande till regeringens egen planering. Detta är en ökning jämfört med riksdagsåret 1998/99 då 35 av 122 inkom för sent.

Utöver detta kan i statistiken också utläsas att det till riksdagen inkom 33 propositioner som ej över huvud taget aviserats i planeringen samt att 82 propositioner aviserats men aldrig inkommit till riksdagen. Resultatet härvidlag är också betydligt sämre än riksdagsåret 1998/99.

Det framstår som om regeringens förmåga till planering fungerar något bristfälligt i detta avseende. Detta skapar naturligtvis problem internt i Regeringskansliet. Men det skapar självfallet också stora problem för riksdagens arbete, såväl vad gäller utskott som partiknutet arbete. Det är av största betydelse att regeringens propositionsplanering fungerar bättre inför kommande riksdagsår.

Vad avser statsministern vidta för åtgärder för att förbättra överensstämmandet mellan regeringens planering för avlämnande av propositioner och den faktiska tidpunkten för avlämnandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarad: 2000-08-09 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-09)