Regeringens prövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Skriftlig fråga 2021/22:457 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för kommande period lades fram i våras. Havs- och vattenmyndigheten och ett stort antal kommuner, bland annat Svalövs och Gotlands kommuner, begärde då enligt bestämmelserna en regeringsprövning. Regeringen ska nu likt inför förra perioden pröva åtgärdsförslagen. I det arbetet ska den ta hänsyn till riksdagens tillkännagivande beslutat den 22 september i år.

Miljödepartementet lär ha skickat en remiss i november med frågan om de myndigheter som har begärt överprövning står fast vid sin begäran. Hos Havs- och vattenmyndigheten tycks osäkerhet råda om huruvida det kommer att göras en regeringsprövning.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Kommer regeringen att pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, och när kommer det i så fall att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Besvarad: 2021-12-15 Sista svarsdatum: 2021-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga