regeringens syn på mänskliga rättigheter i Kina

Skriftlig fråga 2004/05:1684 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 23 maj

Fråga 2004/05:1684

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Laila Freivalds om regeringens syn på mänskliga rättigheter i Kina

Enligt Ekot sade utrikesminister Laila Freivalds följande på EU:s inofficiella utrikesministermöte förra månaden:

"Hon menade att EU måste vara medvetet om de grundläggande skillnaderna mellan kinesiska och europeiska värden. Detta måste beaktas i EU:s bilaterala kontakter och i det fortsatta arbetet för en förändring mot demokrati i Kina."

Utrikesministers pressekreterare har förnekat att Freivalds skulle ha uttryckt sig så, men vad hon egentligen sade svävar svenska folket i okunnighet om, eftersom ministern inte låter sig intervjuas av Ekot om saken.

Få frågor torde vara viktigare att klara ut för utrikesministern än om den svenska regeringen sviktar i synen på de mänskliga rättigheternas universalitet och okränkbarhet. Varje tendens till acceptans av den kinesiska diktaturens vilja att relativisera de mänskliga rättigheterna måste avvisas. Varje tendens till acceptans av en relativisering av de mänskliga rättigheterna i Kina skulle göra Sverige moraliskt delansvarigt för att kränkningar fortgår.

Vad avser utrikesministern att göra för att klara ut Sveriges syn på övergrepp mot mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Kina?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-03 Svar anmält: 2005-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-03)