Regeringskansliets organisation för krishantering

Skriftlig fråga 2021/22:599 av Tobias Billström (M)

Tobias Billström (M)

till Statsminister Magdalena Andersson (S)

 

I sin regeringsförklaring den 30 november 2021 meddelade Magdalena Andersson följande: ”Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under Justitiedepartementet, flyttas till Statsrådsberedningen.”

Enligt regeringens hemsida sorterar kansliet för krishantering fortfarande under Justitiedepartementet, och det samlade krishanteringsarbetet ska ledas av inrikesministerns statssekreterare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Magdalena Andersson:

 

När avser statsministern att genomföra den aviserade flytten av kansliet för krishantering till Statsrådsberedningen, och vilken statssekreterare ska då ansvara för att leda det samlade krishanteringsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga