Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:1709 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Nyligen meddelade regeringen att man ger ett särskilt krisstöd till SAS och till Swedavia. Detta till följd av att flyget i princip står på marken till följd av framför allt politiska beslut i samband med coronapandemin.

Stödet till dessa bolag är välkommet och rimligt. Flyget är ett viktigt transportmedel i vårt stora glesbefolkade land och oftast helt avgörande för längre utrikes resor. För att flyget ska fungera krävs också väl fungerande flygplatser.

I samband med beskedet om krisstöd meddelade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i medierna att stödet villkorats av en överenskommelse i regeringen om att stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats. Näringsministern dementerade dock i medierna att en sådan överenskommelse finns. Uppgift står alltså mot uppgift från två olika ministrar.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Har regeringen tagit beslut om att stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats, eller har man för avsikt att ta ett sådant beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-30 Överlämnad: 2020-07-02 Besvarad: 2020-07-16 Sista svarsdatum: 2020-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga