Region Halland

Skriftlig fråga 2014/15:770 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I dag är Halland en region - låt det vara så. När bildandet av Region Halland en gång var aktuellt fanns en bred politisk uppslutning. Halland är en av landets mest växande och mest välmående regioner. I Halland är förvärvsfrekvensen 81,4 procent (2013).

Kommunikationen i länet är god - Västkustbanan kan bli bättre. Men arbetspendlingen fungerar och är stor, potential finns att bygga ut järnvägen i en östlig riktning, inåt landet. Det finns möjligheter och potential i Halland för att bli ännu bättre.

I Halland finns det en lång tradition av samarbete inom och över länsgränsen. Viktigt i sammanhanget är att påminna om att existensen av länsgränser inte i sig betyder ett hinder för samarbete mellan kommuner, myndigheter, regioner och organisationer. I Halland finns en god tradition inom många olika områden av samarbete över länsgränsen, nationsgränsen.

Folkhälsan i Halland fungerar och sjukvården är bäst i landet. De halländska patienterna är mest nöjda med den vård de får och de lever också längst. Region Halland har en god ekonomi och finansieringen av invånarnas hälso- och sjukvård sker genom ett skatteuttag som är bland de lägsta i landet.

När regeringen tillträtt var regeringen och statsrådet Ardalan Shekarabi snabba med att meddela att de avsåg att se över Sveriges framtida regionala indelning med målet att lägga fram skarpa förslag till förändringar under mandatperioden. Detta trots det lokala folkliga och politiska stöd som funnits för många av den senaste tidens regionbildningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Anser statsrådet att Region Halland bör finnas kvar som det är i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-26 Överlämnad: 2015-08-26 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-10 Sista svarsdatum: 2015-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga