Regler för nödslakt

Skriftlig fråga 2021/22:1682 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

I Sverige har vi en bra kontroll av våra livdjur som skickas på slakt. Regler för detta har bland annat ändrats sedan många år tillbaka när det gäller exempelvis skadade djur. 

Om ett nötkreatur i en lösdriftsansläggning råkar bryta benet och djuren blir för skadat ska djuret enligt reglerna skickas med kadaverbil. Djuret går alltså inte till slakt. Ofta är ändå djuret fullt friskt, och de delar av djuret som används för livsmedel går här till spillo. 

LRF har under flera år drivit att reglerna bör ändras så att om ett nötkreatur råkar bryta benet ska ändå djuret och de delar som inte är skadade kunna användas som livsmedel. Allt friskt kött som finns i Sverige bör också kunna användas till just livsmedel. 

Min fråga till statsrådet Anna-Caren Sätherberg blir därför:

 

Anser statsrådet att reglerna för nödslakt av nötkreatur bör ändras så att fler djur kan användas till livsmedel enligt beskrivningen ovan, och om så är fallet, vilka initiativ är statsrådet beredd att ta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-03 Överlämnad: 2022-06-07 Anmäld: 2022-06-08 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga