Rehabilitering för afatiker

Skriftlig fråga 2007/08:412 av Kjellin, Margareta B (m)

Kjellin, Margareta B (m)

den 4 december

Fråga

2007/08:412 Rehabilitering för afatiker

av Margareta B Kjellin (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

På Forsa folkhögskola finns det en speciell utbildning och rehabilitering för personer som har drabbats av afasi och andra diagnoser till följd av hjärnskada. Man hjälper dessa personer att återfå delar av de förmågor som de i och med skadan tappade och det med ett lyckat resultat. Forsa är en av få folkhögskolor som har tillgång till specialiserade assistenter som kan problematiken kring dessa diagnoser och som lyckas få tillbaka människor ut i arbetslivet. Detta går hand i hand med den arbetslinje som regeringen har slagit fast, att människor ska arbeta så mycket de kan även om det inte är en fulltidsanställning.

Det uppstår problem med detta när Försäkringskassan direkt sjukpensionerar personer som har fått en skada man definierar som livslång. Forsa folkhögskola finansierar sin utbildning med statligt folkhögskolestöd men personer som har livslånga funktionshinder är inte berättigade att gå sådan utbildning och får därmed inte sina merkostnader finansierade, såsom dubbelt boende och hemresor. Inte heller kan Forsa folkhögskola få folkhögskolefinansiering om utbildningen benämns som rehabilitering. Försäkringskassan har dessutom ingen ambition att rehabilitera personer som bedöms ha en livslång skada. Det leder till att Forsas studerande inte kan ta del av någon finansiering, vare sig studiebidrag eller rehabiliteringsersättning, när de utbildar sig för att senare försöka komma ut i arbetslivet igen.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder angående ovanstående problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2007-12-04 Inlämnad: 2007-12-04 Svar anmält: 2007-12-12 Besvarad: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)