rehabiliteringspengar

Skriftlig fråga 2000/01:5 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 20 september

Fråga 2000/01:5

av Bo Könberg (fp) till socialminister Lars Engqvist om rehabiliteringspengar

Försäkringskassornas rehabiliteringspengar är slut. Alltfler människor får finna sig i att vara sjukskrivna i stället för att erbjudas rehabilitering, kunna återgå till jobbet och sitt vanliga liv.

Regeringen är ansvarig för att ha skurit ned rehabiliteringsanslagen. Samtidigt har kostnaderna för sjukskrivningarna ökat. Regeringen har också sagt nej till en finansiell samordning mellan försäkringskassorna och sjukvården som hade förbättrat rehabiliteringen för åtskilliga sjukskrivna.

Förlorare är alla de som är sjukskrivna och får vänta på en eventuell rehabilitering. Samhällsekonomiskt är det också en ren förlust att låta människor gå sjukskrivna i stället för att jobba.

I bl.a. Dagens Nyheter rapporteras det att försäkringskassan behöver 150 miljoner kronor i extra anslag för att kunna hantera situationen.

Mot bakgrund av det ovan angivna vill jag fråga ministern följande:

Ämnar regeringen under hösten att skjuta till extra anslag till försäkringskassan för att klara rehabiliteringsinsatserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-20 Anmäld: 2000-09-26 Besvarad: 2000-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-27)