Religiösa minoriteters fri- och rättigheter i Azerbajdzjan

Skriftlig fråga 2007/08:1596 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 29 augusti

Fråga

2007/08:1596 Religiösa minoriteters fri- och rättigheter i Azerbajdzjan

av Mikael Oscarsson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Azerbajdzjan är en av de forna Sovjetrepublikerna som sedan 1990-talet är en demokratisk republik med folkvald president och parlament. Den stora majoriteten av de cirka åtta miljoner invånarna är muslimer, men det finns en kristen minoritet bestående av rysk-ortodoxa, armenisk-ortodoxa samt en liten evangelisk minoritet. Som minoritet är kristna i behov av skydd genom stadgande fri- och rättigheter, men det är också känt att all förföljelse inte har sin utgångspunkt i statsmaktens repressalier och förtryck utan i närsamhällets. Ännu återstår mycket för att landet ska bli en fullt ut demokratisk rättsstat.

En händelse som illustrerar detta, och som nu via församlingens pastor Rasim Khalilov nått utanför landet, är hur den största evangeliska kyrkan fått sin mark, inklusive kyrkobyggnad, beslagtagen i huvudstaden Baku. Trots att församlingen har köpt marken lagligt, har alla lagliga papper på fastigheten, köpet har godkänts och registrerats av myndigheterna, har en domstol nu beslutat att en del av kyrkans mark, där även kyrkobyggnaden står, i stället ska tillhöra ett oljeraffinaderi. Domstolen hävdar att marken inte privatiserats på rätt sätt, och att en tredjedel av marken inte tillhör kyrkan. Det ser inte heller ut som om församlingen kommer att få någon ersättning för övertagandet.

Med förekomsten av korruption i landet ligger misstanken inte långt bort att någon kan ha använt domstolen för att på detta sätt komma åt såväl marken som kyrkan. Det är nu angeläget med påtryckningar från omvärlden för att värna rättstryggheten för den evangeliska minoriteten i Azerbajdzjan.

Vad avser utrikesministern att vidta för åtgärder för att påtala för Azerbajdzjan vikten av att värna landets minoriteter och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter såsom rättstrygghet, religionsfrihet och äganderätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-29 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-12)