Republiken Kinas representation i WHO och WHA

Skriftlig fråga 2020/21:293 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Trots att Republiken Kina (Taiwan) är en utvecklad demokrati och har en hälso- och sjukvård i världsklass nekas man inträde i Världshälsoorganisationen (WHO) och Världshälsoförsamlingen (WHA), i vilken Taiwan var observatör fram till 2016. Republiken Kina har också visat stora framgångar i samband med coronapandemin och skulle kunna dela med sig av nyttiga erfarenheter till resten av världen och bidra i kampen mot pandemin genom att tas upp i WHO och WHA. Trots detta motarbetar kommunistregimen i Fastlandskina (Folkrepubliken Kina) ett taiwanesiskt inträde.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Republiken Kina ska upptas som medlem i WHO och WHA?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-26 Överlämnad: 2020-10-27 Besvarad: 2020-10-28 Anmäld: 2020-11-03 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga