Resandestatistik

Skriftlig fråga 2012/13:156 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 29 november

Fråga

2012/13:156 Resandestatistik

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Under snart ett år har vi haft regionala kollektivtrafikmyndigheter i våra län och regioner. De har bland annat i uppgift att ta fram trafikförsörjningsprogram och besluta om trafikplikt. Dessa myndigheter har i dag inte tillgång till resandestatistik över antalet personer som reser med tåg. Detta gäller främst den kommersiella trafiken.

Vad avser statsrådet att göra för att resandestatistik över antalet personer som reser med tåg ska bli tillgänglig för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-29 Svar anmält: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-11)