Reseförbud för kvinnor i Irak

Skriftlig fråga 2007/08:726 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 7 februari

Fråga

2007/08:726 Reseförbud för kvinnor i Irak

av Tina Acketoft (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är nu snart ett år sedan nya passregler, som ytterligare försvårar kvinnors resande, infördes i Irak den 8 mars 2007. Kort innebär de nya reglerna att kvinnor måste be om en manlig släktings eller makes tillstånd för att söka eget pass, vilket innebär att kvinnor i praktiken effektivt är underkastade reseförbud både inom och utanför landet. Detta är bara ett av många beslut som visar att kvinnorna i Irak ses som andra klassens medborgare och grovt diskrimineras av regelsystem och makten. Liknande beslut och system finns tyvärr i betydligt fler länder än Irak.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Hur avser utrikesministern att verka för att kvinnor ska ges samma möjligheter och rättigheter som män att fritt resa i och ur Irak på samma villkor som manliga medborgare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)