Restriktioner för evenemang och event

Skriftlig fråga 2019/20:1861 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Allt fler röster höjs nu från det svenska livesammanhanget om de fortsatta restriktionerna om maximalt 50 personer vid offentliga tillställningar.

Det man framför allt efterlyser är att det inleds en dialog om ett öppnande av livescenen. Det handlar om tusentals jobb för en rad musiker, scenarbetare, personal på arenor, Folkets hus, parker med flera.

Flera länder i Europa lättar nu gradvis på restriktionerna för offentliga tillställningar.

Det man efterlyser är primärt starten på en dialog med ansvarig myndighet, Folkhälsomyndigheten, men även signaler från regeringen.

Många gör även jämförelser med delvis liknande sammanhang där lagstiftningen gjort möjligheterna till offentlig verksamhet annorlunda, exempelvis köpcenter, offentliga bad, djurparker och restauranger.

Från branschens håll har ett öppet brev undertecknat av 173 musiker ställts till Kulturdepartementet där man framhåller att man vill ha en dialog kring ett ansvarsfullt öppnande med berörda myndigheter, med tanke på det akuta läge branschen nu befinner sig i.

För egen del kan jag genom kontinuerlig dialog med artister, fackliga företrädare för branschen och företrädare för event- och nöjesbolag konstatera att det råder stor oro kring konsekvenser för jobb och företagande om den rådande situationen kommer att dra ut på tiden ytterligare.

En hel evenemangsnäring står stilla, arbetstillfällen hotas, och hela det system som tillsammans skapar livemusik riskerar att tappa spetskompetens och resurser som är av stor betydelse också för svenskt kulturliv och en del av det svenska musikundret. Ledtiderna är långa. Investeringar sker utifrån bokningar och engagemang av ensembler, och allt detta görs med 12–18 månaders framförhållning.

Eventbranschen var först att stänga ned och kommer förmodligen att vara sist att öppna upp.

Att följa de riktlinjer som finns är en självklarhet, men faktum är att en stor del av branschen förlorat närmare 100 procent av sin omsättning och inkomst under sommaren. Ett tidsperspektiv och att tillsammans med myndigheterna kunna skapa riktlinjer för ett ansvarsfullt öppnande för att utnyttja den här tiden utan evenemang till att förbereda och arbeta proaktivt är vad som efterfrågas i det öppna brevet och som också jag inhämtat från dialoger med företrädare för branschen.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att verka för en dialog utifrån rådande restriktioner om max 50 personer i syfte att successivt öppna livescener och event?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-24 Överlämnad: 2020-07-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.