Resultatet av arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 2021/22:1488 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringens nya arbetsmarknadspolitiska satsning intensivåret, som man tog fram i samarbete med Centerpartiet, får skarp kritik av arbetsförmedlare och fackförbundet ST och verkar vara ett totalt misslyckande. Uppdraget var att man både skulle lära sig svenska och ett yrke på ett år. Det råder stor brist på matchande utbildningsinsatser, till exempel har bara två av de drygt 800 deltagarna fått en mentor. Det är ännu ett bevis på en ineffektiv och kostsam arbetsmarknadsåtgärd med dåliga resultat sett till skapandet av reguljära jobb.

Min fråga till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark är:

 

Kommer ministern att vidta åtgärder för att få ett bättre resultat av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, sett till det dåliga resultatet hittills?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-21 Överlämnad: 2022-04-22 Anmäld: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-05-04 Sista svarsdatum: 2022-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga