Resurser för genomförandet av åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har under april 2016 uttalat att Rättsmedicinalverket omgående borde komma igång med åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Parallellt ska myndigheten i en delrapport i juni och en slutrapport i november överlämna ett underlag till regeringen kring hur ett sådant uppdrag ska byggas upp organisatoriskt och kompetensmässigt men också vad det kommer att kräva för ekonomiska resurser.

I ett annat uttalande i Ekot från myndighetens ledning framkom att Rättsmedicinalverket inte kan komma igång på allvar med åldersbedömningar förrän början av 2017. Detta indikerar att justitie- och migrationsministerns utfästelser från april inte överensstämmer med den faktiska tidsåtgång frågan kräver.

Dessutom har inga resurser avsatts från regeringen till verket för att genomföra åldersbedömningar, trots att det är väldigt centralt inom migrationspolitiken och asylprocessen – men också i flera rättsfall där domstolar i dag inte kan bedöma vilken ålder en viss person har.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern och regeringen se till att avsätta resurser till Rättsmedicinalverket för att snabbare kunna komma igång med åldersbedömningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-31 Överlämnad: 2016-09-01 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-15 Sista svarsdatum: 2016-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga