Resursförstärkning till landets brottsofferjourer

Skriftlig fråga 2013/14:50 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 16 oktober

Fråga

2013/14:50 Resursförstärkning till landets brottsofferjourer

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Regeringen har i sin budget anslagit extra medel till landets kvinnojourer. Det är dock lite oklart hur tillskottet ska fördelas. Kvinnojourerna gör ett väldigt viktigt arbete och behöver mer resurser för att kunna fortsätta detta arbete.

Regeringen förbiser tyvärr en annan viktig organisation som kämpar för brottsoffers rättigheter, nämligen landets brottsofferjourer. Under 2012 gav brottsofferjourerna stöd till 99 279 brottsoffer, anhöriga och vittnen, varav 59 procent var kvinnor. Kvinnor söker brottsofferjourernas stöd för framför allt misshandel, ofredande och olaga hot. För att brottsofferjourerna ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete är de i enormt behov av mer resurser. Vi socialdemokrater har varit lyhörda inför detta och avsatt 10 miljoner kronor till brottsofferjourerna i vår budget. Tyvärr gör inte regeringen detsamma. Om Socialdemokraternas resursförstärkning röstas ned blir brottsofferjourerna antingen helt utan ökade bidrag eller så får de konkurrera med kvinnojourerna om de pengar regeringen har avsatt.

Har ministern och regeringen gjort ställningstagandet att även brottsofferjourerna ska ingå i de organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och att de kommer få del av de ökade verksamhetsbidragen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-16 Anmäld: 2013-10-16 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)