Revidering av den svenska flygstrategin

Skriftlig fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin bygger de prognoser som pekar på en fördubbling av antalet resenärer från Arlanda 2045, som den svenska flygstrategin redovisar, på gamla siffror och måste revideras. I stället menar Isabella Lövin att Swedavia och andra berörda myndigheter måste göra en ny bedömning utifrån klimatmålen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har däremot hänvisat till att den rapport som Arlandarådet ännu inte presenterat just nu bereds på Regeringskansliet och att de underlag som Arlandarådet tagit fram är det man utgår från.

Det får med anledning av den senaste tidens motstridiga beslut från de båda regeringspartierna anses råda viss förvirring kring huruvida Arlandarådet rapport ens går att använda i det kommande arbetet. 

För att få någon klarhet i den uppstådda situationen vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att de prognoser som den svenska flygstrategin bygger på och i vilka det bedöms att Arlandas passagerarantal kommer att fördubblas till år 2045 bör revideras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga