Ridsport som friskvård

Skriftlig fråga 2013/14:632 av Mats Pertoft (MP)

Mats Pertoft (MP)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Ridsporten är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många människor, särskilt kvinnor. Ca 750 000 människor rider regelbundet, och av dessa är ca 400 000 kvinnor. Ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt med hästar.

Sedan friskvårdspengarna infördes 1988 har ridning stått med på listan över undantag, tillsammans med bland annat schack och körsång. Friskvårdspengen är en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda sina anställda en skattefri och hälsobefrämjande förmån. Uppskattningsvis får i dag hälften av alla anställda någon form av aktivitet helt eller delvis betald av jobbet. Men inte ryttare. Ridsporten omfattas inte av friskvårdspengarna. Detta slår extra hårt mot kvinnor.

Ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten men har tydlig inriktning på flickor. Ca 160 000 personer är medlemmar i någon av landets ridklubbar.

2008 beslutade riksdagen på förslag av skatteutskottet att ridsport skulle jämställas med andra idrotter när det gällde att bli betraktad som avdragsgill friskvårdsförmån. Men något år senare backade riksdagen åter från sitt beslut om att ridsport skulle jämställas med andra idrotter när det gäller friskvård.

Mot denna bakgrund är min fråga till finansministern:

Avser finansministern att se över denna problematik och ta initiativ till att ridningen ska omfattas av friskvårdsförmånen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-20 Överlämnad: 2014-05-20 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga