Riksrevisionens granskning

Skriftlig fråga 2015/16:1214 av Erik Ullenhag (L)

Erik Ullenhag (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Riksrevisionen kritiserar den 12 maj finansminister Magdalena Andersson för att hon och regeringen kringgår utgiftstaken. Riksrevisionen ifrågasätter bland annat lämpligheten i att regeringen flyttar utgifter mellan budgetåren utan riksdagens godkännande, och de omfattande höjningarna av utgiftstaken framåt gör att de i praktiken förlorar sin styrande effekt.

Riksrevisionen konstaterar: ”Regeringens skrivningar i Årsredovisning för staten 2015 ger inte en rättvisande bild av kopplingen mellan utgiftstaket och överskottsmålet. Dessutom kringgås utgiftstaket genom att utgifter som avser 2016 tidigareläggs till 2015. Riksrevisionen menar att beslutet är att likställa med en höjning av utgiftstaket för 2016. Frågor av sådan betydelse bör normalt behandlas av riksdagen, inte av regeringen ensam.” Vidare konstaterar myndigheten bland annat att ”det i den förda finanspolitiken inte längre finns något tydligt samspel mellan storleken på de takbegränsade utgifterna och överskottsmålet. Skrivningarna i årsredovisningen bör därför inte ge intryck av att så är fallet.”

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Delar finansministern Riksrevisionens uppfattning att regeringen inte längre för en finanspolitik där det finns ett tydligt samspel mellan storleken på de takbegränsade utgifterna och överskottsmålet samt Riksrevisionens uppfattning att regeringen borde ha gått till riksdagen för godkännande av flytten av utgifter mellan budgetår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-12 Överlämnad: 2016-05-13 Anmäld: 2016-05-17 Svarsdatum: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga