Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Jag och statsrådet har i riksdagens kammare tidigare diskuterat frågan om den offentliga förvaltningens digitalisering, då med fokus på så kallade öppna data. Den 21 juni inkom Riksrevisionen med en rapport som behandlar frågan om digitalisering av offentlig förvaltning. Där lämnar man också ett antal rekommendationer till regeringen som den bör arbeta vidare med.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad har statsrådet vidtagit och avser att vidta för åtgärder i syfte att tillgodose Riksrevisionens rekommendationer angående den offentliga förvaltningens digitalisering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Sista svarsdatum: 2016-10-05 Svarsdatum: 2016-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga