Riktade insatser för ökad tillgång till skjutfält

Skriftlig fråga 2021/22:1540 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina har intresset för frivilliga försvarsorganisationer ökat markant i Sverige. Detta är mycket positivt och kommer att ge oss ökad förmåga inom det civila försvaret. Tyvärr sinkas engagemanget och möjligheterna till snabb upprustning av flera flaskhalsar. Ett välkänt exempel är den bristande tillgången till skjutfält och de långa väntetiderna för miljötillståndsprövningar.

Bristen på skjutfält och skjutbanor gör det svårt att genomföra civil utbildning. Detta beror på att de civila organisationerna måste konkurrera med Försvarsmakten om tid och skjutkvoter. Oftast innebär detta att de frivilliga försvarsorganisationerna prioriteras ned och erbjuds få och korta utbildningstider.

De frivilliga försvarsorganisationerna fyller ett viktigt och folkbildande uppdrag i vårt samhälle.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad avser ministern att vidta för riktade satsningar för att öka tillgängligheten till Sveriges skjutbanor och skjutfält?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Överlämnad: 2022-05-04 Anmäld: 2022-05-05 Svarsdatum: 2022-05-11 Sista svarsdatum: 2022-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga