Riktade statsbidrag

Skriftlig fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Med anledning av det stora flyktingmottagande som inleddes hösten 2015, och de utmaningar som uppstod, utgick riktade statsbidrag för att landsting/regioner och kommuner skulle kunna fullföra sina lagfästa skyldigheter. Dessa riktade insatser i form av statsbidrag är naturligtvis menade att oavkortat gå till det ändamål som angetts i och med beslut om särskilt statsbidrag för att stärka integrationsarbetet. 

Statsbidragen bör ses som satsningar för att möjliggöra förbättringar i verksamhet som sedan ska kunna verka inom ramen för ordinarie verksamhet. Därtill är riktade statsbidrag för asylsökande en möjlighet att täcka delar av oförutsedda, ökade utgifter delvis orsakade av statens utökade åtagande. Däremot är riktade statsbidrag inte att se som extra inkomst att fördela lite hur man vill för att täcka upp övriga brister i den egna verksamheten.

Nu har rapporter från olika delar av landet visat att de riktade statsbidragen inte alltid används för att främja ändamål som avsetts genom riksdagens beslut. Det är oroväckande att regeringen till synes inte arbetar med att följa upp vad de riktade statsbidragen går till för att säkerställa att medborgarnas skattepengar används ändamålsenligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och statsrådet att vidta för att säkerställa att riktade statsbidrag går till verksamheter de är avsedda för, vilket systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete genomför regeringen med anledning av riksdagens beslut och hur säkerställs att medborgarnas skattepengar används ansvarsfullt, till det de är avsedda för?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-02 Överlämnad: 2017-08-02 Besvarad: 2017-08-16 Sista svarsdatum: 2017-08-16 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga