Risk för "renovräkningar" i Stockholm

Skriftlig fråga 2018/19:676 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I förra veckan kunde vi läsa i medierna att FN varnar Stockholm för konsekvenserna av att allmännyttiga fastigheter säljs ut till stora företag, så kallad beståndsförsäljning. Det var FN:s rapportör inom bostadsfrågor som menade att utvecklingen i Stockholmsområdet på bostadsmarknaden riskerar att leda till så kallad renovräkning. Även svenska forskare har varnat för att renovräkning som fenomen ökar, det vill säga att privata aktörer köper bestånd, renoverar dessa bestånd och höjer hyrorna så kraftigt att människor inte kan bo kvar.

Styret i Stockholms stad medger att kritiken från FN är relevant men att man ändå ska gå vidare med planerna på försäljning av delar av allmännyttans bestånd. Utöver att en kraftigt minskad allmännytta kommer att skapa enorma problem för vanliga människor på Stockholms bostadsmarknad finns det en annan aspekt. Det är möjligheten för Stockholm, och därmed till viss del Sverige, att nå FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030. Ett av målen (11.1) lyder: Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden. Stockholms stad har sagt att de har höga ambitioner att klara Agenda 2030, vilket är bra. Samtidigt driver man igenom en politik där FN självt menar att utvecklingen i Stockholm – med planerad försäljning av allmännyttan – hotar förmågan att nå dessa mål. I sina varningar understryker FN att det finns en skyldighet att säkerställa bostäder till rimliga priser för alla. Självfallet påverkar utvecklingen i huvudstaden till betydande del möjligheten för riket i stort att nå FN:s globala mål, då många av Sveriges invånare bor i huvudstaden.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

Delar statsrådet FN:s bedömning att avyttringen av allmännyttans bestånd riskerar att hota vår förmåga att nå målen inom ramen för Agenda 2030, och om så är fallet, avser statsrådet att vidta statliga åtgärder för att kompensera för denna utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga