Risken för bedrägerier vid utbetalning av elstödet

Skriftlig fråga 2022/23:374 av Mattias Vepsä (S)

Mattias Vepsä (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

I Sveriges Radio intervjuas Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum, om de stora riskerna att utsättas för bedrägeri när elstödet nu betalas ut.

Det handlar om 16–17 miljarder kronor som snart betalas ut i elstöd till svenska hushåll. Detta är enorma summor, och vi vet att bedrägerierna lockar många att agera. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Har statsrådet och regeringen analyserat riskerna, och vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att skydda utsatta och se till att risken för bedrägerier minskar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-17 Överlämnad: 2023-02-21 Anmäld: 2023-02-22 Svarsdatum: 2023-03-01 Sista svarsdatum: 2023-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga