Risken för skogsbränder

Skriftlig fråga 2017/18:1568 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den långa torkan i landet har gjort att risken för skogbränder är mycket stor i skog och mark. Många lantbrukare har höjt sin beredskap för att kunna hjälpa till med fordon och släckningsutrustning vid eventuella skogsbränder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka extraordinära insatser på grund av det extremt torra vädret har statsrådet gjort eller planerar att göra för att öka beredskapen och kapaciteten för att begränsa skadan vid en eventuell skogbrand? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-09 Överlämnad: 2018-07-09 Sista svarsdatum: 2018-07-23 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16
Svar på skriftlig fråga