Risker med elförsörjningen

Skriftlig fråga 2019/20:1621 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Jag har tidigare i juni i år ställt en fråga till statsrådet Ygeman gällande elbrist, närmare bestämt hur statsrådet verkar för att säkerställa tillgången till el och då särskilt i händelse av kris och krig. I sitt svar angav ministern följande: Sverige har god tillgång till el. Sverige exporterade totalt 26 TWh el under 2019, den högsta nivån någonsin. Vidare svarade ministern att Affärsverket svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist är låg i södra Sverige den kommande vintern och vintrarna därefter, och att ministern avser att följa utvecklingen noga.

Nu rapporteras det i medier att Sverige löper stor risk att drabbas av problem med elförsörjningen och att Affärsverket svenska kraftnät ska i en analys ha landat i att det finns en överhängande risk för att nöddrift kan behöva användas redan i sommar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Var informationen rörande riskerna för elförsörjningen känd av statsrådet, och hur avser statsrådet att verka för att säkerställa tillgången till el i ljuset av de nya uppgifterna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-17 Överlämnad: 2020-06-18 Anmäld: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga