Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet

Skriftlig fråga 2014/15:784 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Ylva Johansson bjöd den 10–11 september in ministrar från ett antal EU-länder för att diskutera ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är inte fel att prata om villkoren på arbetsmarknaden – att vi ska ha ordning och reda och sjysta villkor är en självklarhet. Men bakom rubriken döljer sig en fråga som regeringen utnämnt till den viktigaste frågan att driva på EU-nivå – att öppna upp utstationeringsdirektivet för omförhandling. Det handlar om regelverket för företag som utför tjänster tillfälligt i ett annat land och vilka villkor som ska gälla för de arbetstagare som utför arbetet. Det finns flera invändningar mot att arbetsmarknadsministern lyfter just den frågan. 

I en situation med skyhög arbetslöshet inom EU och tilltagande konkurrens från andra regioner borde samtalen fokusera på hur fler jobb kan skapas och hur EU kan vässa sin konkurrenskraft. I dag finns i snitt 7 000 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad – det är med andra ord en mycket liten del av de 5 miljoner som arbetar i Sverige i dag. 

En översyn av utstationeringsreglerna har dessutom just precis genomförts, bland annat i syfte att förbättra skyddet för utstationerade arbetstagare, främja en sund konkurrens på den inre marknaden och motverka missbruk av regelverket. På nationell nivå ska Utstationeringskommittén snart leverera ett betänkande på samma tema. I stället för att satsa på en tidsödande och osäker process för att riva upp reglerna igen borde regeringen fokusera på att implementera det nya regelverket. 

Men det tyngsta skälet är att vi inte vet vad en omförhandling av direktivet kan leda till. Ett stort antal EU-länder har arbetsmarknadsmodeller som väsentligt skiljer sig från vår och har andra intressen än våra. Att öppna upp utstationeringsdirektivet riskerar att leda till försämringar för vår del. Ett antal EU-länder har nyligen skrivit till EU-kommissionen för att betona att de inte vill se en förändring i linje med den svenska regeringens ståndpunkt. Företrädare för fackliga organisationer har också varnat för att en revidering just nu kan få allvarliga konsekvenser för det svenska systemet för lönebildning. 

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

 

Vilka risker ser ministern med att öppna upp utstationeringsdirektivet för omförhandling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-11 Överlämnad: 2015-09-14 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga