Riskerna med en elmarknadshubb

Skriftlig fråga 2019/20:1534 av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsministern är ytterst ansvarig för rikets säkerhet, och i Sverige har vi på många sätt varit naiva när det handlar om främmande makters nya sätt till krigföring. Påverkansoperationer och it-angrepp blir allt vanligare. Målbilden för angripare är att stjäla, störa och förstöra. Genom överbelastningsattacker mot it-system och cyberattacker kan fysiska värden förstöras. Ett exempel på detta är elnätet. Det är därför bekymmersamt och olyckligt att frågor rörande energiförsörjningen varit eftersatta i hur vi utformar vår övergripande säkerhetspolitik. Faktum är att ett större strömavbrott kan lamslå näst intill samtliga samhällsfunktioner som vi förlitar oss på. 

Vi vet att det i dag genomförs kartläggningar av it-system som är kopplade till den svenska elförsörjningen för att inhämta säkerhetsklassad information. Information om elnätet är således mycket värdefull för potentiella angripare.

Trots denna vetskap fortsätter regeringen, med tydligt motstånd från Försvarsmakten, med planerna på att samla mer än 4,5 miljoner kunders mätdata och anläggningsinformation på ett och samma ställe i en så kallad elmarknadshubb. Att det finns stora risker med att samla stora mängder information på samma ställe visar inte minst skandalen kring Transportstyrelsen.

Försvarsmakten är en av många aktörer som har uttryckt oro över etableringen av en hubb. De menar att den information som kommer att finnas tillgänglig kan ge en detaljerad bild av den svenska elnätsstrukturen, vilket i sin tur kan möjliggöra en kartläggning av bland annat sårbarheter och brister i elnätet.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur tänker ministern, inom sitt ansvarsområde, säkerställa att informationen inte hamnar i främmande makts händer och blir en fara för landets säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-09 Överlämnad: 2020-06-10 Anmäld: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga