Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

De senaste åren har vårdföretaget Attendo Sverige AB, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, sammankopplats med en rad skandaler inom vårdområdet. Det har rört sig om missförhållanden och vanvård, om otillräcklig bemanning och skatteflykt. Såväl personal som brukare och anhöriga har riktat skarp kritik mot företaget. Missförhållanden har uppmärksammats i bland annat Örebro, Göteborg och Lidingö. Ett av de senaste uppmärksammade fallen handlar om brister inom hemvården i Helsingborg.

Den senaste veckan har också en granskning gjord av kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköpings kommun, efter att personal larmat, kunnat påvisa en rad missförhållanden på ett vårdboende som drivs av Attendo. Granskningen visar att Attendo brutit mot avtalet med kommunen på ett flertal punkter, varav den mest allvarliga punkten handlar om att man dragit ned på bemanningen. Enligt kommunens granskning rör det sig om elva färre personal än vad man förbundit sig till i sitt avtal. Utöver den låga bemanningen har det därtill handlat om uteblivna promenader och att man inte givit de äldre möjlighet till ”egen tid”, det vill säga tid som avsätts särskilt för valfritt innehåll i vårdinsatsen. Den vinst Attendo gjort bara på den låga bemanningen beräknas uppgå till 5,7 miljoner kronor.

Den borgerliga majoriteten i Linköpings kommun föreslår att Attendo för ovan beskrivna avtalsbrott ska få betala sanktionsavgifter om 42 480 kronor.

Jag anser att riskkapitalbolag som agerar på det viset inte hör hemma i svensk äldreomsorg.

Avser statsrådet Maria Larsson att vidta några generella åtgärder med anledning av det som beskrivs ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-25 Överlämnad: 2014-08-27 Besvarad: 2014-09-10 Sista svarsdatum: 2014-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga