ROT-avdrag och fakturamodellen

Skriftlig fråga 2008/09:1141 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 12 augusti

Fråga

2008/09:1141 ROT-avdrag och fakturamodellen

av Tina Ehn (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Organisationen Företagarna har uppmärksammat möjliga problem som kan uppstå för företagen med den så kallade fakturamodellen. Fakturamodellen infördes av Skatteverket den 1 juli i år och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum.

Modellen innebär en risk att kunden inte uppfyller alla villkor för skattelättnaden. Om så är fallet kan kunden komma att få betala en större del av fakturan än han eller hon tänkt sig från början. Företagaren bör alltså kontrollera sin kunds preliminära skattelättnad hos Skatteverket.

Vidare måste företagaren vänta på utbetalning från Skatteverket tills kunden har betalt sin andel. Därefter kan det dröja tio dagar innan betalning kommer från Skatteverket vilket givetvis påverkar företagarens likviditet.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta om det visar sig att administration och likviditetsrisker ökar för småföretagare i samband med införandet av fakturamodellen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-12 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-26 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-26)