Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt

Skriftlig fråga 2019/20:654 av Patrik Engström (S)

Patrik Engström (S)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Rovdjursparken Orsa Grönklitt med Rovdjurscentrum och Designtorg Trä är ett uppskattat utflyktsmål i mitt hemlän Dalarna. De gör också en viktig insats för folkbildningen om våra större rovdjur.

Detta arbete för information om våra rovdjur får också statligt stöd via Naturvårdsverket. Stödet ges specifikt till informationsverksamhet och får inte bidra till den kommersiella verksamheten. I övrigt är verksamheten vid stiftelsen fristående från staten, och informationen ska vara opartisk och korrekt.

Naturvårdsverket har tidigare år beviljat anslag om 1,2 miljoner kronor. I den högerkonservativa budget som vann riksdagens stöd förra året minskades dock anslagen till Naturvårdsverket. I år har anslaget därför varit 500 000 kronor, det vill säga en minskning av anslaget med mer än 50 procent.

I budgeten för 2020 ökas anslagen till Naturvårdsverket med 20 miljoner kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Anser ministern att de oberoende rovdjursstiftelserna har ett viktigt uppdrag, och avser ministern i så fall att verka för att bidragen till dessa, t.ex. till Orsa Grönklitt och Designtorg Trä, ska att öka under 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga