RUT-avdraget

Skriftlig fråga 2019/20:980 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

RUT-avdraget skulle finansiera sig självt och inte belasta statskassan. Det skulle dessutom göra svarta jobb vita. Riksrevisionens granskning visar dock att så blev det inte. Förra året kostade RUT-avdraget staten 5,4 miljarder kronor. Det är en stor kostnad, inte minst för de skattebetalare som inte nyttjar RUT-avdraget. Vinnarna är framför allt den tiondel i Sverige som tjänar mest.

Regeringen har tidigare argumenterat för att reformerna skapar sysselsättning och att personer med kort utbildning kommer in på arbetsmarknaden. Men enligt undersökningen från Myndigheten för tillväxtanalys är reformerna dels en väldigt dyr arbetsmarknadsåtgärd, dels missar reformerna sin tänkta målgrupp. Samma bild bekräftas av Riksrevisionen, som säger att träffsäkerheten för reformen är låg.

Riksrevisionen gör nu bedömningen att de positiva effekterna på statsfinanserna tydligt understiger kostnaderna för RUT-avdraget. Mot denna bakgrund verkar det märkligt att utöka en reform som faktiskt inte genererar något annat än en kostnad för staten och leder till ökad ekonomisk ojämlikhet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att slopa det för staten dyra RUT-avdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-18 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Sista svarsdatum: 2020-02-26 Svarsdatum: 2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga