Rutiner för handläggning av bilstöd

Skriftlig fråga 2018/19:583 av Bengt Eliasson (L)

Bengt Eliasson (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan den nya lagen om bilstöd infördes i januari 2017 får den som ansöker om nytt stöd vänta betydligt längre på besked än tidigare. Det finns flera exempel på personer som har fått vänta i ett år eller mer på att få ett slutgiltigt beslut om inköps- och anpassningsbidrag. I juli i fjol gav regeringen Försäkringskassan och Trafikverket i uppdrag att analysera varför. I var sin rapport ger nu de båda myndigheterna sina respektive förklaringar.

Enligt Försäkringskassan har den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan till utbetalt anpassningsbidrag ökat från 299 dagar före lagändringen till 389 dagar efter. För den som bara ansöker om grundbidrag har handläggningstiden fördubblats, från 45 dagar före lagändringen till 94 efter.

Samtidigt har Försäkringskassans kostnader för besluten ökat. Under perioden september 2017 till och med augusti 2018 var kostnaden för ett bilstödsbeslut i genomsnitt 59 procent högre än året före lagändringen. Därtill har kostnaderna för Trafikverkets och Mobilitetscenters utredningar ökat med 82 procent mellan 2016 och 2018.

Trafikverkets uppfattning är att Försäkringskassans bristande tillit för Trafikverkets bedömningar inneburit att Trafikverkets resurser ofta har använts för att förklara varför vissa anordningar varit nödvändiga.

Det var en enig riksdag som fattade beslut om ändrade rutiner för bilstöd. Tanken var att de skulle gå snabbare och smidigare. De konsekvenserna som förändringen har fått är de rakt motsatta och ytterst allvarliga.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit med anledning av rapporterna från Försäkringskassan och Trafikverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-25 Överlämnad: 2019-04-26 Anmäld: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga