Rutiner hos statliga företag

Skriftlig fråga 2009/10:953 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 1 juli

Fråga

2009/10:953 Rutiner hos statliga företag

av Mikael Damberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jernhusen sitter som delägare i styrelsen för Råsta Administration AB, det av bolagen runt nationalarenan i Solna som bokför lön till vd och vd-assistent. Där har de konsultarvoden som utgått till den förre stadsdirektören i Solna Sune Reinhold bokförts. Trots detta har inte Jernhusens styrelserepresentant uppmärksammat att en stor mängd fakturor på sammanlagt 800 000 kronor betalts till SURE AB fram till och med 2008. Fakturorna är ospecificerade och anger bara ”konsultarvode” och en tidsperiod. Det finns inget styrelsebeslut på att avlöna bolagets styrelseordförande Sune Reinhold.

Nu genomför Riksenheten för korruption en förundersökning med anledning av förehavanden i Jernhusen och oberoende av om åtal väcks eller inte så påvisas här en brist i de rutiner som finns hos detta statliga bolag.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern om hon har tagit några initiativ med anledning av Jernhusens agerande eller om hon avser att ta initiativ till att utreda hur statliga bolag i framtiden ska undvika att förekomma i liknande sammanhang.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-01 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-04 Svar anmält: 2010-08-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-04)