Rymdlagen

Skriftlig fråga 2018/19:284 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Riksdagen har antagit en strategi för svensk rymdverksamhet, vilket är mycket positivt. Förutom att leverera samhällsekonomiska nyttigheter är rymd också en betydelsefull näring med stor potential för landet. Rymdverksamheten är kunskapsintensiv och möjliggör tekniksprång och utveckling inom olika branscher alltifrån miljöteknik, finans och bygg till lantbruk. Men för att rymdens fulla potential ska kunna utvecklas och tas till vara krävs att de regleringar som rör rymdverksamhet anpassas till dagens och morgondagens behov. Det är därför av yttersta vikt att den nuvarande lagstiftningen moderniseras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

När har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning med syfte att modernisera rymdlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga